Algemene Voorwaarden

Elke reservatie betekent uitdrukkelijke aanvaarding door de klant van onderhavige algemene voorwaarden.
De huurder is verantwoordelijk voor het geven van de correcte informatie en draagt alle gevolgen voor het geven van onvolledige of foute informatie. Deze overeenkomst is bindend voor de huurder en diegenen die hem vertegenwoordigen. De huurder verklaart niet vervallen verklaard te zijn van het recht tot sturen en tevens over voldoende kennis voor het besturen van een wagen en rijvaardigheid te beschikken. De huurder verklaart zelf het gehuurde voertuig te besturen. De huurder heeft niet het recht dit contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Diegene die het contract tekent is altijd verantwoordelijk voor de wagen en alles wat in deze overeenkomst staat vermeld. Het in gebruik nemen van de wagen impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onze volledige huurvoorwaarden. Deze bestuurders verklaren eveneens expliciet kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden. Deze overeenkomst is tevens van toepassing in geval van sponsoring, het gratis ter beschikking stellen van een motorhome.

Onze verhuurvoorwaarden gelden enkel voor Europese bestemmingen.
Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij vòòr aankomst de nodige maatregelen kunnen treffen.
Oplevering door ons gebeurt in propere, correcte en volledige toestand. De huurder brengt de motorhome ook in dezelfde conditie terug. Eventuele nog aanwezige defecten worden door U bij vertrek gemeld. Eventuele schade reparaties, ontbrekende stukken vervangen of noodzakelijke reiniging gebeuren op kosten van de huurder. De huurder en de opgegeven bestuurders blijven in dit geval hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor al de veroorzaakte schade, boetes en retributies tijdens de huurperiode, alsook voor de administratieve kosten. Toilet, ijskast enz... zijn leeg en gereinigd. Bij niet reiniging wordt de gemaakte kost afgehouden van de huurwaarborg.

Reiniging door de huurder gebeurt niet in een carwash, niet met hogedrukreiniger of schuurmiddelen enkel handwas toegestaan. Indien bij nazicht anders blijkt te zijn of schade is veroorzaakt zal de verhuurder de nodige herstellingen laten uitvoeren dit ten koste van de huurder en dit door middel van het voorleggen van factuur. Indien de waarborg niet de factuur niet voldoet neem de verzekeringsmaatschap- pij verder het dossier over ter afhandeling - zie artikel 9 huurovereenkomst.

Indien om welke reden ook het gereserveerde voertuig niet beschikbaar (behalve bij overmacht door Natuurrampen en extreem weer, Negatief reisadvies van de overheid uit van het land van vakantie) is, heeft de huurder het recht een vervangend voertuig te eisen, zoals de verhuurder het recht heeft een ander voertuig ter beschikking te stellen, uiteraard zonder de voorwaarde van vergelijkbaarheid.  Bij overmacht zal de huurperiode tijdelijk geannuleerd worden en zal de verhuurder een waardebon opstellen ten bedrage van het reeds betaalde bedrag of zal de huurder de mogelijkheid hebben de huurperiode op een later tijdstip opnieuw te boeken, dit binnen een termijn van 1 jaar na datum van voorval.

De reservatie is definitief na ontvangst van 50% van de huursom. Bij gebrek hiervan heeft de verhuur- der het recht de gereserveerde periode opnieuw te verhuren zonder dat dit enig recht geeft op de terug- gave van het betaalde voorschot aan de huurder. Het saldo dienst ten laatste 30 dagen voor het vertrek te worden afgerekend via bankoverschrijving. Let op : wij aanvaarden geen betalingen via creditcard. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten om de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren. Onze prijzen zijn inclusief BTW, omniumverzekering met reisbijstand met een franchise van 1.000 euro (vrijstelling per schadegeval). Dit bedrag dient als waarborg voor uw vertrek te via storting (min. week voor vertrek) op ons reknr. BE87 0018 4565 7594.

Dieselverbruik en AdBlue tijdens de huurperiode is ten laste van de huurder, oplevering naar huurder toe gebeurd met volle dieseltank, AdBlue en watertank.

Annulatieverzekering is mogelijk voor 10% van het bedrag in totale huurprijs.

Verhuurtermijn :

  • Weekverhuur - 7 nachten.  Laag- en tussenseizoen dag van vertrek in overleg en mits beschikbaarheid. Inbegrepen maximum 2500 km per huurweek.  Tijdens vakanties en in juli en augustus vertrek op zaterdag vanaf 15u, aankomst op zaterdag voor 10u
  • Midweekverhuur - 4 nachten.  Voor zover beschikbaar en volgens afspraak mogelijk enkel in laag- of tussenseizoen. Van maandag vanaf 15u tot vrijdag vóór 10 u (met uitzondering feestdagen) Inbegrepen maximum 950 km.
  • Weekendverhuur - 3 nachten.  Voor zover beschikbaar en volgens afspraak mogelijk enkel in laag- of tussenseizoen. Van vrijdagnamiddag 15u tot maandagmorgen 10u00. Inbegrepen maximum 750 km. Uren te laat worden aan 50 € per uur aangerekend. 

 Extra kilometers aan € 0,26 / km, BTW Inclusief. 

 Onbeperkte kilometers vanaf 2 weken verhuring.

Voorwaarden voor extra lange periodes zijn onderling overeen te komen. 

Winterverhuur mogelijk, uitgezonderd skivakantie.